Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

Obeta srdca


 
D  
G  
A  
D  
G  
A  
D
1. T
úžim priniesť na ol
tár život, 
čo v sebe 
mám, Tvojou láskou zlome
ný chcem Ťa c
hváliť, môj 
Pán.
 
G  
A  
D  
G  
A  
D
Chcem ti vydať práve d
nes každú 
časť ži
vota viem, že prijmeš každý d
ar zlome
ného s
rdca.
 
 
G  
A  
D  
G  
A  
D
R.: Povedz, čo ti smiem d
ať, čo pri
niesť ti sm
iem, si môj láskavý P
án, ja len mi
znúci t
ieň.
 
G  
A  
D  
G  
A  
D
Ježiš viac nemám s
lov, piesen doz
nieva t
iež, aj keď nehodný s
om, chcem ti n
iečo prin
iesť.
 
G  
e  
G  
D  
e  
A  
D
Možno len tichý p
lač, len bolesť, čo m
ám, svoju h
ĺbku sr
dca ti d
ám môj l
áskavý P
án.
 
2. Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám, život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj, otvoril si bránu nebies, dnes som iba Tvoj.